Nghiên cứu – nhiều chấn thương đầu được ghi nhận từ môn đấu vật hơn là quyền anh và võ thuậtNghiên cứu – nhiều chấn thương đầu được ghi nhận từ môn đấu vật hơn là quyền anh và võ thuật

Thêm vào tài liệu lưu trữ của các nghiên cứu an toàn thể thao chiến đấu của trang web này, một nghiên cứu gần đây đã được công bố trên